: 19.01.2012
:


: 26    
: 2,4

 

: ٸ

:


:

, , ,

 

               

 

                     

 

 

, 2 , , 5- , 3- , , , , , , , , , , (- , CACIB, () - , CACIB, () - , CACIB) , , , ,

٨

(/, )

, , , 3 , , , , , ,

(/, )

, ,

(/, )

(/, )

, , , 2- , ,

(/, )

, , ,

(/, )

, , , 8 , , , , 2008

(/, ר-)

, 3- , , 2- , , 2-

(/, ר-)

, , , ,

-

(/, -)

-

(/, -)

 

(/, )

, , , 2- , , 4- , , , ,

(/, )

, , , , , ,

KAZANOVA SHER MAZASIS ELFAS

(/, )

, ,

(/, )